V�lkommen till en l�nkkatalog f�r alla!

I denna l�nkkatalog s� kommer vi att samla alla l�nkar vi kan hitta till olika st�llen runt om p� n�tet. Det kommer att vara allt fr�n l�nkar inom hus & hem till l�nkar inom serviceyrken. Vi hoppas att det skall bli l�ttare f�r dig som bes�kare att hitta r�tt & l�tt. Vi du ocks� ha din l�nk h�r s� kan du anm�la din hemsida genom formul�ret h�r.

Vi skall ocks� f�rs�ka att ha denna l�nkkatalog s� uppdaterad som m�jligt s� vi kommer att manuellt g� in och kontrollera l�nkarnas varaktighet p� n�tet minst en g�ng i m�naden.